Vind de dichtstbijzijnde garage

Terug

Olie verversen Olie verversen

Olie garandeert een optimale werking van de motor

 

Motorolie is een essentieel element van uw motor, want hiermee kan men de wrijving en de slijtage van de bewegende onderdelen beperken, hetgeen eveneens bijdraagt tot een goede dichtheid van de zuigers in de cilinders. Olie zorgt er ook voor dat de mechanica wordt gekoeld, zodat de motor kan werken bij een optimale temperatuur. Motorolie draineert ook de onzuiverheden en metaalresten te wijten aan de wrijving van de bewegende onderdelen.

Niettegenstaande de motorolie wordt gereinigd door middel van een filter,  verslechtert de kwaliteit van de motorolie en moet de olie ongeveer om de 15.000 km worden vervangen (naargelang de modellen), of elk jaar  (na verloop van tijd en door de condensatie neemt de olie water op).

Bij ons hebt u de garantie dat de olie die wordt gebruikt, voldoet aan de voorschriften van de constructeur. Onze oliën zijn trouwens van een gelijkwaardige kwaliteit. Vertrouwen moet je onderhouden.

 

 

Het advies Eurorepar Car Service

  • Controleer regelmatig het oliepeil, ongeveer om de 1.000 km en maak indien nodig een afspraak. Volgens de richtlijnen van de constructeur, moet deze controle gebeuren met een koude of warme motor. Bepaalde wagens zijn uitgerust met een peilstok om het oliepeil te kennen. Uw EURO REPAR CAR SERVICE-hersteller kan u een  kit aanbieden om het oliepeil op niveau te brengen, zodat u in alle rust kunt vertrekken.

  • Vervang niet alleen de olie … maar ook de filter! De olie volgt een constant traject doorheen het motorblok terwijl hij werkt en hij loopt voortdurend door een filter die de onzuiverheden tegenhoudt. Van zodra deze is verzadigd, werkt hij niet meer goed en moet hij dus vervangen worden. Die filter moet worden vervangen op het ogenblik dat de olie wordt ververst.

  • Controleer het oliepeil vóór een lang traject. Een van de voornaamste adviezen alvorens een traject aan te vatten van verschillende honderden kilometers, vooral wanneer u op vakantie vertrekt, is het controleren van het oliepeil. Bij een tekort aan olie kan de motor ‘breken’.

  • Ververs regelmatig uw olie bij een professionele garagehouder die de oude olie kan verwerken. Bij EURO REPAR CAR SERVICE worden de vervuilende producten verwerkt en gerecycleerd volgens strikte normen.

  • Op alle modellen kan men bij de peilstok geraken vanaf het motorblok, deze ziet eruit als een stang met onderverdelingen en met een minimum- en maximumaanduiding die de mogelijkheid biedt om de precieze hoeveelheid olie die men nodig heeft, bij te voegen.

Uw vragen

Een motor is een complexe machine met heel wat onderdelen die in beweging zijn. De meeste van deze samenstellende elementen zijn van metaal, en bepaalde ervan wrijven tegen elkaar. Dat is het geval voor de zuigers in de cilinders. De mobiele zuiger gaat op en neer in de cilinder door te wrijven tegen de wand, waarop er een olielaagje ligt. Zonder deze olie zou de beweging en de dichtheid niet mogelijk zijn. De olie biedt dus de mogelijkheid om de onderdelen te doen ‘glijden’ en en geleidelijk aan stapelen er zich metalen micropartikels op. De oliefilm wordt zodoende verbrand en afgevoerd via de uitlaat. Dat vertegenwoordigt een geringe hoeveelheid die na enkele duizenden kilometer verschillende tientallen centiliter kan bedragen.

Er bestaan verschillende soorten olie naargelang de kenmerken van uw motor. Naargelang het type brandstof, benzine, stookolie, naargelang het vermogen en het soort gebruik waarvoor de motor werd ontwikkeld, een eerder sportief gebruik of een gebruik voor frequente verplaatsingen in een stadsomgeving zal de motor andere olie vereisen. Minerale motorolie wordt ontwikkeld op basis van ruwe olie. Deze is in het bijzonder geschikt voor oude motoren. Half synthetische olie is complexer en heeft eigenschappen die geschikt zijn voor de huidige motoren, het is een mengeling van mineraalolie en chemische of petrochemische samenstellingen. Olie die 100 % synthetisch is, is exclusief samengesteld uit chemische of petrochemische producten. Deze is het meest geschikt voor ‘hoogtechnologische’ motoren.

Deze vermeldingen verwijzen naar de viscositeit van de olie. Deze moet precies overeenstemmen met de aanbevelingen van de constructeur.

Het cijfer dat voorafgaat aan de W wijst op de vloeibaarheid bij lage temperaturen. Hoe lager dit cijfer is, hoe vloeibaarder de olie is bij koude temeraturen en hoe meer dit het starten bij lage temperaturen bevordert. Het cijfer volgend op de W wijst op de viscositeit bij hoge temperaturen. Hoe hoger dit cijfer is, hoe meer de olie viskeus is bij warme temperaturen, dit wil zeggen dat de oliefilm dikker zal zijn op de metalen onderdelen en de dichtheid en de bescherming van de bewegende onderdelen zal bevorderen.

Het eerste wat u moet doen is indien mogelijk aan de kant gaan staan indien u aan het rijden bent, vervolgens schakelt u het contact uit en wacht u enkele minuten tot de olie opnieuw tot onderaan de motor daalt. In het grote merendeel van de gevallen wijst dit er gewoon op dat uw oliepeil het minimum heeft bereikt, het volstaat dan om het peil te controleren via de peilstok. De methode: de peilstok eruit halen, afvegen met een doek, en vervolgens volledig onderdompelen in de opening.  Enkele seconden wachten en vervolgens opnieuw trekken aan de peilstok. Het olielaagje op de peilstok stopt bij een merkteken tussen ‘mini’ en ‘maxi’. Het volstaat dan, indien u over een bus olie beschikt, om de olie in kleine hoeveelheden in het motorblok te gieten, en om via de peilstok te controleren of het niveau niet boven het merkteken ‘maxi’ uitkomt. Indien het lichtje na deze controle nog blijft branden, verbreek dan het contact en laat uw wagen nazien door een deskundige.

Vanaf een bepaalde ouderdom of kilometerstand kunt u de staat van uw olie controleren aan de hand van de kleur die zijn origineel uitzicht moet behouden, transparant en lichtjes amberkleurig. Indien deze ondoorschijnend en donkerbruin is of zelfs zwartachtig, dan is het nodig om uw olie te verversen bij EURO REPAR CAR SERVICE!

icon-gear