Vind de dichtstbijzijnde garage

Terug

Uitlaat Uitlaat

Een belangrijk element voor de prestaties, het geluidsniveau en het milieu.

 

Een goede werking van de motor, de prestaties, het geluidsniveau, vervuilende restanten onder controle houden … De uitlaat is een heel belangrijk element van uw wagen die tijdens zijn levensduur heel wat thermische en mechanische  belasting ondergaat. De hoge temperaturen van de uitlaatgassen die meer dan 900 graden kunnen bedragen, en ook hun zuurheid tasten de metalen binnenkanten aan van buizen, geluiddempers, knalpot, katalysatoren en lambdasonde.

Vochtigheid, regen, strooizout en modder maken dat er ook aantasting optreedt aan de buitenzijde en dat er roest optreedt. De trillingen tasten dan weer de metalen dragers aan en de silent rubberen blokken* die de mogelijkheid bieden om de hele uitlaat onder het onderstel te ondersteunen. Een eerder bewogen leven! Het is dan ook van essentieel belang om het uitlaatsysteem regelmatig te controleren en te herstellen. Tijdens een technische controle is een lek, een beschadiging of zijn vervuilende waarden van de uitlaatgassen die de vigerende normen overschrijden redenen om de wagen af te keuren. Een goede reflex: laat regelmatig de uitlaatinrichting controleren door een specialist om de prestaties, het geluidsniveau en de geringe vervuilende uitstoot te handhaven.

* De silent blok is een elastisch blok bestaande uit speciaal rubber. Deze wordt samengedrukt en wordt tussen stukken geplaatst die de mogelijkheid bieden om trillingen en geluiden te absorberen.

 

Het advies Eurorepar Car Service

  • Trillingen zorgen ervoor dat de uitlaat loskomt, en indien dit probleem gecombineerd wordt met roest, dan breekt de uitlaat! Laat dan uw schokdempers controleren teneinde ervoor te zorgen dat uw uitlaat intact blijft  bij ongepaste trillingen.

  • Korte trajecten bieden niet de mogelijkheid om alle normaal resterende vochtigheid die aanwezig is in de uitlaat te verwijderen. Leg minstens elke maand een lang traject af om een totale verdamping van de vochtigheid te stimuleren.

  • Wanneer u uw wagen reinigt met een hogedrukreiniger, vermijd dan zoveel mogelijk dat er water terecht komt in de uitlaatbuis.

  • Indien u uitlaatgassen ruikt binnen in de cabine, dan is er waarschijnlijk iets beschadigd of losgekomen, wat dan een lek veroorzaakt. Opgelet, uitlaatgassen zijn giftig.

  • Indien u een abnormaal geluid hoort bij de uitlaat, dan wijst dit op een beschadiging, ofwel is er een element doorboord, ofwel is er een element losgekomen. Laat regelmatig uw uitlaat controleren door een professional.

  • Een uitlaat in slechte staat, en in het bijzonder een beschadigde katalysator of partikelfilter verhogen het brandstofverbruik en de vervuilende afvalstoffen.

Uw vragen

De symptomen kunnen wijzen op een beschadigde katalysator of lambdasonde.  De lambdasonde is een sensor die in het uitlaatsysteem gemonteerd is en signalen uitzendt naar de motor zodat deze laatste zou zorgen voor een optimale regeling van de mengeling lucht/benzine. Wanneer de lambdasonde beschadigd of versleten is, wordt een verkeerd signaal uitgezonden en schakelt het voertuig over in een « veilige modus » die in het algemeen niet toelaat om sneller te rijden dan 50 km/u. Ook de katalysator kan de oorzaak zijn. Wanneer hij beschadigd is, worden de vervuilende stoffen in de uitlaatgassen niet omgezet in minder schadelijke gassen : in dit geval kan de lamdasonde een waarschuwingssignaal sturen naar de motor die dan ook overschakelt in een veilige modus.  Eén enkele oplossing, de defecte onderdelen zo spoedig mogelijk vervangen.

Ja, de katalysator heeft een beperkte levensduur en moet regelmatig volgens de voorschriften van de constructeur vervangen worden, soms sneller afhankelijk van het gebruik van uw voertuig. De katalysator zet de meest schadelijke stoffen in de uitlaatgassen om of vermindert ze aanzienlijk, zoals in het bijzonder de niet verbrande koolwaterstoffen : koolstofdioxide, stikstof en partikels. Wanneer de katalysator beschadigd is, komen de schadelijke stoffen vrij in de atmosfeer en voldoet het voertuig niet meer aan de toegelaten milieunormen.  Dit is een reden om afgekeurd te worden op de technische keuring. 

Alles hangt af van het type voertuig, van het gebruik en van de omgeving waarin het regelmatig wordt gebruikt. In vochtige streken of aan de zee bijvoorbeeld heeft een uitlaatinrichting de neiging om vroegtijdig aangetast te worden door oxydatie. Over het algemeen is het toegestaan dat een uitlaatinrichting gedeeltelijk of volledig wordt vervangen vanaf 8 of 9 jaar gebruik in strenge omstandigheden. In deze zelfde omstandigheden kan een katalysator een minder lange levensduur hebben. De knalpot en de geluidsdemper die werden ontwikkeld om het geluid te beperken, kunnen ook een vervanging vereisen vanaf 60.000 km, maar meestal daarna. De lambdasondes worden vervangen wanneer wordt vastgesteld dat ze defect zijn, in het bijzonder bij anti-vervuilingstesten of bij een onregelmatige werking van de motor.
 

De roetfilter wordt vaak gemonteerd op recente dieselmodellen. Deze filter op de uitlaatinrichting is eerder speciaal en biedt de mogelijkheid om de koolstofdeeltjes en de niet verbrande koolwaterstoffen aanwezig in de uitlaatgassen en die bekend staan als gevaarlijk voor de gezondheid op te slaan en te verwijderen. Zo’n filter laat een heel ‘propere’ werking toe, die eveneens bijdraagt tot het milieubehoud, ook als er wordt gestart bij koude temperaturen. De roetfilter moet regelmatig worden nagezien, want hij kan verzadigd zijn en hij kan leiden tot defecten of een aanzienlijk verlies van vermogen. Het betreft een slijtageonderdeel waarvan de levensduur varieert naargelang het gebruik van de wagen.

icon-gear